Jan Jonk

Jan Jonk is begin september overleden. Jan was secretaris van onze vereniging sinds begin 2021, toen de vereniging weer opstond als reactie op de plannen van de gemeente, en was tevens bestuurslid in vroeger tijden. Hij was een technisch en financieel zeer kundig man, van grote waarde voor de vereniging.

We zullen zijn nuchtere en betrokken insteek in onze bijeenkomsten missen en aan hem een warme herinnering bewaren.