Besluit: Renovatie Bosbad 2022/23

Dinsdag 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel voor renovatie van het Bosbad waarbij het zwemwater behouden blijft en de speeleilanden worden vervangen door andere speeltoestellen.

Motie en amendement

Een amendement voor behoud van één van de speeleilanden (ingebracht door Amersfoort2014 en SP, in afstemming met de Vrienden) heeft het niet gehaald (6 stemmen voor, 30 tegen).

Een motie (ingebracht door Amersfoort2014, CDA en SP, in afstemming met de Vrienden) om een uitwerking van het verwarmingsconcept te maken om dat eventueel in de toekomst, na de komende renovatie, uit te voeren is wel aangenomen (31 voor, 5 tegen). De wethouder gaf ter plekke aan dat de gemeente zich nu eerst richt op de voorbereiding en uitvoering van de renovatie. Het gevraagde onderzoek volgt later, als er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van verwarmen of energieopwekking. Wanneer dit is, is dus niet bepaald. Wij hadden graag gezien dat dit onderzoek meer bindend was geweest en ook gekoppeld aan de renovatie – het staat er nu lost van, er is geen planning afgegeven.

Het raadsbesluit inclusief alle stukken vind je hier, onder punt 11 van de vergadering.

Verwarming

We hebben in ieder geval het Bosbad als historische entiteit weten te behouden en dat was een kernpunt. Verwarming is dankzij de motie niet van agenda, maar door de gemeente helaas niet nader omschreven. Het is daarom zaak onze eigen ingezette koers aan te houden, en daarin de samenwerking te blijven zoeken met o.a. ZPC Amersfoort en AV Triathlon. We zullen een rol blijven spelen in het boven water krijgen van de mogelijkheden van verwarming.

Speelelementen: participatie

De slag om de eilanden lijken we verloren te hebben, alhoewel de nieuwe raad wellicht nog te bewegen valt het besluit te heroverwegen. Er waren tenslotte heel veel voorstanders voor behoud onder de gebruikers! In ieder geval volgt een participatietraject over de bedoelde vervanging van de eilanden, waar de Vrienden deel van zullen uitmaken. Dit participatietraject zal dit jaar plaatsvinden, gezien tijdig met de werkzaamheden zal worden gestart om nog voor het zwemseizoen van 2023 gereed te zijn. (Of dat gehaald wordt is een vraag; de risicoparagraaf in het raadsvoorstel houdt rekening met “enkele weken” uitloop in het zwemseizoen.)

Alle inbreng in de vorm van ideeën over glijbanen, speeltoestellen etc, voorbeelden van wat werkt en wat niet werkt, wat wel en wat niet bij het Bosbad past – en waarom – zijn zeer welkom!

Heb je ideeën? Deel ze!

Stuur ons bijvoorbeeld een mailtje.