Participatieprocedure verlengd

De participatieprocedure aangaande de renovatie van het Bosbad, waar de Vrienden actief deel in nemen, is verlengd tot eind 2021. Sinds de zomer hebben een drietal overleggen plaats gevonden.

Naast de participatie heeft de gemeente Amersfoort twee andere acties uitgezet. In de zomer heeft de gemeente het onderzoeksbureau Synarchis opdracht gegeven het voorstel van de Vrienden door te rekenen (zie eindrapport Synarchis Scenario 3). Daarnaast heeft gemeente in november een enquête uitgezet (zie uitkomsten enquête). Tijdens de participatieoverleggen heeft de gemeente geen conclusies aan het rapport of de enquête durven te verbinden. Zoals de gemeente het zegt: “Ze geven bouwstenen die we een plek moeten geven in een advies.”

De gemeente heeft geen invulling gegeven aan het verzoek van de Vrienden om een technische uitwerking ten aanzien van verwarming en ten aanzien van de betonconstructie. Wat ons betreft is dit nog altijd noodzakelijk om juiste keuzes te kunnen maken.

Op basis van de participatieoverleggen, het laatste Synarchisrapport en de enquête werkt de gemeente nu dan aan een advies aan de gemeenteraad. Nog in december 2021 zal een laatste participatieoverleg plaatsvinden om dit advies te bespreken.