Verslag Raadspeiling Bosbad 29 juni

Op de raadspeiling van 29 juni 2021 stond het Bosbad geagendeerd. De Vrienden hebben haar standpunten ten aanzien van renovatie onder de aandacht gebracht. Het voorstel van de Vrienden heeft op veel sympathie bij verschillende partijen kunnen rekenen. De wethouder (Roald van der Linde) heeft toegezegd bij de gemeenteraad terug te komen met een raadsvoorstel ten aanzien van de toekomst van het Bosbad. Hierin zal in elk geval gekeken worden naar verwarming en het accommoderen van festival Into the Woods op het terrein. (Into the Woods maakt al jaren gebruik van het terrein, en sinds enkele jaren ook van delen van het (leeg gepompte) bassin.)

Volgend op deze raadspeiling zal het participatietraject eerdaags formeel van start moeten gaan. De Vrienden zetten zich proactief in om hier een geslaagd traject van te maken.

Kijk de video van de raadspeiling terug of lees het verslag.