Voorstel van de Vrienden / Raadspeiling 29 juni

We hebben als Vrienden een voorstel geformuleerd dat het Bosbad toekomstbestendig maakt. Hierbij behoudt het bad zijn huidige vorm en zien we verbetering in de betonconstructie/coating, verwarming van het water, aantrekkelijker horeca en uitbreiding van de speelelementen. Dit voorstel is met de Gemeente en SRO gedeeld op 5 juni. Download de stukken hier:

Collegebrief

Bijlage 3

Bijlage 4

In de aanloop van dit voorstel hebben wij contacten gelegd met deskundige adviseurs en bedrijven die beton repareren, nieuwe coatings aanbrengen, verwarming met zonnepanelen en bodemwarmte installeren, en ‘spray-parken’ bouwen.

Met behoud van het huidige bad met de eilanden, 6 jaar garantie op de coating, meer ligweide, verwarming en eventueel een spray-park komen we met een conservatieve begroting uit op een ca. 4 ton euro hogere investering, maar een 1 ton lagere exploitatie. Dus na 4 jaar kan de investering zijn terugverdiend.

De nieuwe wethouder Roald van der Linde is inmiddels op de hoogte en gaat binnenkort de gemeenteraad informeren. Er vindt dinsdag 29 juni een zogenaamde “Raadspeiling” plaats. Het bestuur van de Vrienden krijgt dan tijd voor een toelichting en het beantwoorden van vragen.

U kunt digitaal bij de Raadspeiling aanwezig zijn. Een toelichting van de Vrienden gesteund door een groot en enthousiast publiek staat natuurlijk sterker! Details over de Raadpeiling (tijd, aanmelding) zullen volgen. U kunt uw interesse voor aanwezigheid alvast bij ons kenbaar maken. Ook voor verdere inbreng, opmerkingen en vragen zijn wij steeds bereikbaar! info@vriendenvanhetbosbad.nl